Philips Avents rötter går att spåra ända tillbaka till England under mellankrigstiden. Riktigt så gamla är inte kundkretsen. Som en av de största aktörerna inom medicintekniska lösningar utvecklar Philips Avent innovativa lösningar för det nyfödda barn och vidare under de första levnadsåren. Från ultraljudet, via den första nappflaskan till drickmugg för självständiga småbarn. Nu lanseras en E-learning-sajt för snabbutbildning av återförsäljare kring Philips Avent-produkter, samt ge tips och säljargument.