J-International utbildar myndigheter, internationella företag och sk NGO:s (Non Government Organizations) från hela världen i fält- och transportsäkerhet. Företaget har många års erfarenhet av att arbeta i oroshärdar och konfliktområden världen över. Nu har de fått ett nytt hem på nätet också.