Svenska OCD-förbundet Ananke arrangerar en kunskapsdag om OCD i skolan där b. la gästande experten GAIL ADAMS från Northern Illinois University talar om problematiken kring OCD (”obsessive cumpulsive dirsorder”), i folkmun kallat tvångssyndrom. Kunskapsdagen, som sker på Musikaliska i Stockholm fredagen den 26/4, är avslutningen på ett tre år långt arvsfondsprojekt och har anordnats i samarbete med Riksförbundet Attention och Studieförbundet Vuxenskolan.