Sedan starten 1983 har Harry Bergfelt AB etablerat sig som grossist med prisvärda produkter och klipp inom framförallt städ, hygien, kem, papper och drycker. Företaget har nu fått ett nytt grafiskt profilprogram som efterhand kommer att appliceras på hela verksamheten.