Patrik Sandell och Emil Axelsson går skilda vägar efter sju år tillsammans som ett av Rallysveriges mest framgångsrika samarbeten. De har valt att gå skilda vägar för att utvecklas på varsitt håll, ett beslut de tagit tillsammans. Sandells nya partner blir en av landets mest meriterade kartläsare, Staffan Parmander. Första tävlingen de gör tillsammans blir Svenska Rallyt i mitten av februari.