Det blev ännu en vinst för StorySide när Stora ljudbokspriset avgjordes med en prisgala på Metropol Palais i Stockholm.
Det var Majgull Axelsson för ”Jag heter inte Miriam” i uppläsning av Katarina Ewerlöf som kammade hem priset i klassen skönlitteratur.